Boost Workout

Algemene voorwaarden

Organiserende instantie

Boost Workout  staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam met dossiernummer 73218057 en heeft  BTW-indentificatienr. NL001465474B91

Trainingen

Boost Workout geeft trainingen op het gebied van bootcamp, zwangerschaps workout, postpartum training, duo- en personaltraining.

Inschrijven

Men kan zichzelf inschrijven via de site of app van Eversports, waarna alle voorwaarden van Eversports van kracht zijn.

Overmacht

Boost Workout sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van lesgeld en/of enige andere financiële vergoeding uit wanneer BoostWorkout in een overmachtsituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet de gelegenheid is om de trainingen uit te voeren.

Boost Workout zal in een situatie als omschreven elke member hiervan direct van op de hoogte brengen.

Veiligheid van trainingen

Alle trainingen worden met de grootst mogelijke zorg voorbereid en gegeven.

indien er bij inschrijving van een of meerdere trainingen lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s bekend zijn, dienen deze te worden vermeld.

Boost Workout is op geen enkele manier aansprakelijk als gevolg van letsel/schade die tijdens, voor en na de trainingen zijn opgelopen/ontstaan.

Voorbehouden

Boost Workout behoudt zich het recht voor om tussentijds wijziging aan te brengen in de planning van de trainingen of locaties, lesdagen, tijdstippen en docenten indien dit noodzakelijk is. Tijdens de zomerstop van 2 weken en eventuele overige vakantiedagen van trainers zullen er geen workouts gegeven worden. Boost Workout communiceert dit tijdig.

Privacybescherming

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor de privacy van de ingeschreven cursist behandeld, tenzij Boost Workout krachtens de wet hiertoe verplicht wordt.

Slotbepaling

Door het afnemen van trainingen verklaart de inschrijvende deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.